Radim Valigura

solutions for businesssport + more
Kde je energie,
tam je i odvaha.
Kde je odvaha,
není místo pro alibi.
Vážení klienti,
působím v mnoha oblastech.

Jednou mě spatříte v obleku s fixem u flipchartu vést manažery,
jindy zase v kimonu s mečem trénovat sportovce,
příště možná usednete na jednu z mých vzdělávacích přednášek,
nebo mě jako terapeuta navštívíte se svými osobními tématy.

Všechny mé role spojuje jedno společné téma:
kvalita naší energie a umění s ní efektivně zacházet.

Radim Valigura

Činnost slovem

Co dělám

Ulehčuji život lidem a firmám. | Vedu své klienty k účinnosti.

Učím orientovat se na poli jemno-hmotných souvislostí,
neboli
rozumět, jak funguje energie a jak s ní lze vědomě zacházet.

Moje činnost se opírá

o 25 let praxe ze světa vrcholového sportu v roli hráče
o 20 let praxe ze světa vrcholového sportu v roli trenéra a kouče
o 12 let praxe v oblasti manažerského poradenství v roli konzultanta a lektora
o 10 let praxe v oblasti specializované kineziologie v roli facilitátora – One Brain Kinesiology | Three In One Concepts®
o 7 let praxe v oblasti rodinných konstelací
o autorství komunikačně-funkční platformy k rozvoji fungování profesionálních týmů – Master Key | Language of context® (2022)
o autorství tematicky zacílené knihy Mentální odolnost | Klíč k budoucnosti (2021)
o spoluautorství 2 metod mentálně-dynamického tréninku – o gumdo mind in motion® (2013) a Mental Supremacy® (2015)
o 5 let dokončeného inženýrského studia oboru Business & Management, VUT v Brně
o 5 let profesního života mimo ČR a plynulou znalost anglického a německého jazyka
o 12 let zkušeností v roli otce a manžela

a především…

o 42 let zkušeností v roli člověka, pro kterého se postupně stal rozvoj a dopředný pohyb smyslem života

Činnost v obrazech

Byznys

Jako konzultant, kouč a manažer podporuji jak stabilizační tak rozvojové procesy týmů a firem
především v náročných obdobích krizí a změn.

 

Radim Valigura

Při poradenství HR managementu v tématech vyjednávání se zaměstnanci

Radim Valigura

Při ukázce aplikace dynamických principů do podnikání

Radim Valigura

Při moderaci strategické porady

Radim Valigura

Při provádění tréninkového workshopu Mental Supremacy®

Radim Valigura

Při vedení strategického worshopu

1:52
Radim Valigura

Z další konzultantské činnosti: scénář a režie korporatního videa

Vrcholový sport

Jako konzultant, trenér, kouč a mentor spolupracuji se sportovci
na tématech zvládání soutěžního stresu a zvyšování odolnosti pod tlakem.


Radim Valigura

Při koučinku bývalé světové jedničky Martiny Hingisové

Radim Valigura

Při přípravě české reprezentace žen v pozemním hokeji na evropský šampionát

Radim Valigura

Při koučinku české reprezentace žen při evropském šampionátu v ragby


Radim Valigura

Při tréninku s českým olympionikem v plavání Janem Mickou

Radim Valigura

Při předsoutěžním tréninku s týmem Technology Mladá Boleslav

Radim Valigura

Při workshopu s českými reprezentanty v cyklistice Petrem Vakočem, Ondřejem Cinkem a Kristianem Hynkem


Radim Valigura

Při tréninku se slovenskou florbalovou reprezentací žen

4:12
Radim Valigura

Vzdělávací dokument o přípravě Jana Koukala, 18 násobného mistra ČR ve squashi

Školství a výchova

V roli učitele a lektora působím na akademické půdě, kde ve spolupráci se vzdělávacími institucemi
přispívám studentům, dětem a jejich rodičům svými přednáškami a workshopy.

Radim Valigura

Při přednášce konference Job Challenge pořádané Karierním centrem Masarykovy Univerzity v Brně.


Radim Valigura

Při přednášce na Mezinárodní konferenci psychologie a sportu pořádané Fakultou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Radim Valigura

Při výuce studentů trenérství na Fakultě tělesného pohybu a sportu Univerzity Karlovy

Radim Valigura

Při přednášce na semináři pro manažery hokejových klubů pořádaném Českým hokejovým svazem na FTVS UK

Radim Valigura

Při vzdělávacím workshopu pro rodiče na téma efektivní komunikace a vedení dětí

Radim Valigura

Při výuce témat zvládání stresu a koncentrace pro sportující děti

Osobní rozvoj

Jako konzultant Mental Supremacy® a facilitátor energetické psychologie One brain Kinesiology – 3in1 Concepts®
poskytuji veřejnosti specializovaná individuální sezení pro zvládání výzev každodenního života.

Více k tomuto tématu naleznete níže v otázkách a odpovědích.

Otázky a odpovědi

Tato sekce je určena především pro ty z vás, kdo uvažujete o spolupráci
a chcete hlouběji pochopit moji filosofii, jak přemýšlím, a co vlastně dělám.
Otázky a odpovědi mají na sebe logickou návaznost, proto doporučuji přečíst v celém kontextu.

 

+ Co je podstatou mé činnosti?

Všichni jsme svým způsobem baterky, které svítí tak jasně a výrazně, jak silnou energii v sobě aktuálně mají. Toto pomyslné světlo nám umožňuje vidět jasněji naši cestu ve tmě nejistoty, kterou přináší doba změn a nestabilní půdy pod nohama. Kvalita naší energie a její hladina je klíčová pro míru naší odolnosti tyto náročné časy ustát, neklesat na mysli, a s napřímenými zády udržet původní kurz. Tato síla naší energie ovšem neustále kolísá. Její dynamické výkyvy můžeme pozorovat na kontrastu námi zažívaných pocitů – od těch vysokovibračních jako je například pocit povznesení, odvahy a chuti dělat velké věci, k těm nízkoenergetickým – pocitům psychické vyčerpanosti, jako je demotivace, bezmoc, zlost, strach nebo vina. Zjednodušeně řečeno, čím kvalitnější energii máme, tím lépe se cítíme. Zvažte sami: Jakou úspěšnost bude mít člověk nacházející se například v pocitech strachu nebo viny? Jak moc bude progresivně myslet, efektivně vést podřízené či v důležitých momentech rozhodovat zápasy? Důvodem poklesu síly naší energie, a tomu odpovídajících emočních výkyvů, je její nerovnovážná výměna mezi námi a okolím. Přesněji mezi námi a jinými lidmi nebo mezi námi a lidmi vytvořenými subjekty a systémy. Jednoduše řečeno, aniž bychom chtěli, vydáme ze sebe více, než přijmeme. A co je podstatné: to všechno se nám děje, aniž bychom si to uvědomovali – tedy na nevědomé rovině za našimi zády.

 • ● Jen si to sami vyzkoušejte. Zaměřte pozornost na sebe a pozorujte, kolikrát za den vám “spadne” energie a vy se začnete cítit nekomfortně. Nejen, že se fyzicky vyčerpáte při nějaké činnosti, ale pozorujte se například při každodenní komunikaci s partnerem, klienty nebo autoritami v podobě nadřízených, rodičů, trenérů. Stejně tak pozorujte, co dělá Vaše energie při tom, když se vám něco nedaří nebo když jste pod tlakem systému. A taky pozorujte, jak tyto výkyvy okamžitě ovlivňují vaše schopnosti, jako je například pohotovost nebo rozhodnost, a to už vůbec nemluvím o schopnosti strategicky myslet a vidět věci v souvislostech.

 

Takže co vlastně dělám? (vysvětleno v přeneseném významu)

Vybavuji své klienty pokročilým vzděláním…

 • ● jenž “uzemní” pojem „práce s vlastní energetikou“ do přijatelné a uchopitelné podoby pro každodenní použití
 • ● které vám ukáže cestu, jak odhalit a postupně zalepit “díry”, kudy vám energie nevědomě uniká
 • ● na jehož základě si vytvoříte dovednosti pro svobodnější volbu cesty vašim životem
Takže co vlastně dělám? (vysvětleno praktičtěji)

Když budete chtít aktivně fungovat přes hranice našeho státu, půjdete za lektorem, který vás naučí mluvit cizí řečí. Když budete chtít činit kroky spojené s právní tématikou, ať už v osobní rovině (např. koupě nemovitosti, dědictví, rozvod) nebo v profesní rovině (např. založení firmy, rozvázání pracovního poměru apod.), ani vás nenapadne, že byste nešli za právníkem, který Vás danou problematikou bezpečně provede. Když se blíží čas daňového přiznání, logicky se nabízí návštěva daňového poradce. Troufnu si tvrdit, že v těchto a mnoho dalších případech se nejspíš nebudete spoléhat na vlastní síly, ale využijete “zkratku” v podobě zkušeností a profesní kompetence jiného člověka. Proč o tom nepochybuji? Protože vše výše uvedené má svůj “hmotný” základ v podobě jasné logiky a ověřené kolektivní zkušenosti – je to zkrátka „přirozené a normální“. Je to pro Vás jednoduše uchopitelné a prakticky řešitelné. Dává to smysl.

Ovšem čas od času, a dáte mi možná za pravdu že většinou neplánovaně (nemoc apod.), získáte prostor zpomalit a vystrčit hlavu z “kolotoče” každodenního výkonu. A většinou tehdy, když máte čas hlouběji přemýšlet, uvědomíte si témata, která se vás osobně dotýkají, ale netýkají se něčeho “hmatatelneho”, a navíc nikde není uveden konkrétní postup řešení s jasnou historií. A zde začíná má kompetence.

Využívám svých více jak 20 let praxe s těmito “vzdušnými” tématy, abych vám pomohl se v této “nehmotné” rovině orientovat, získat vzdělání a vytvořit tak pevnou strukturu uvědomění, o kterou se můžete opřít nejen v časech krizí a dynamických změn.

Povaha mých služeb má několik rovin lišících se oblastí dopadu (profese či osobní tématika). Stejně tak se můj přístup a metodika liší dle toho, zda pracuji s jednotlivci, týmy nebo systémy. Pro konkrétnější představu o mé činnosti můžete přejít do následující sekce.

 

+ Jak pracuji s jednotlivci?

 

Obsah sekce
1. Kde máme společné téma – proč za mnou klienti přicházejí
2. Co je řešením tématu – hlavní cíl spolupráce
3. Kdo jsou moji klienti
4. Jak spolupráce probíhá – praktický postup
*4.1 Jednorázové výkony
*4.2 Dlouhodobé development programy (DDP)
**4.2.1. Tematické okruhy DDP
**4.2.2. Praktické dopady DDP pro manažera
**4.2.3. Praktické dopady DDP pro vrcholového sportovce

 

1. Kde máme společné téma – proč za mnou klienti přicházejí

Představte si, že náš mozek si od našeho narození pamatuje úplně vše, co jsme kdy zaznamenali našimi smysly. Vše v něm máme uloženo. Proč si to ale nepamatujeme my? Protože tyto vzpomínky a informace jsou uloženy převážně v naší hluboké paměti, neboli na jiné mozkové frekvenci, odkud si je nemůžeme jen tak naší vůlí sami vytáhnout. (Současná věda udává naši schopnost vědomého přístupu méně než 5% a toto číslo především vlivem sílící technosféry a naší čím dál větší závislosti na ní neustále klesá.) A proč tomu tak je? V podstatě na to existuje velmi jednoduchá (ve své podstatě ale nesmírně složitá) odpověď: chybí nám kvalitní energie!

Musíme si uvědomit, že náš mozek stejně jako jakýkoliv jiný výkonný orgán potřebuje ke svému optimálnímu chodu kvalitní energii. Nemluvím zde ani tak o energii vázané na fyziologické procesy (strava, spánek, pohyb), kterou si náš organismus sám vytváří, a kterou si sami ovlivňujeme naší životosprávou a celkovým životním stylem. Mluvím zde o tom „jiném“ typu energie, která je všude kolem nás, a kterou ještě stále mnoho z nás považuje za něco nenormálního, neuchopitelného a možná i nadpřirozeného.

 • ● Pro levohemisférově fungující lidi, kteří máte se slovem „energie“ problém, si toto slovo jednoduše nahraďte slovem „elektrika“ a uvědomte si prosím, že každá buněčná tkáň (i mozek) funguje na principu vodivosti.

Každopádně ať chceme či ne, tato energie, za podpory energie fyziologické, je klíčová k tomu, aby náš mozek, přesněji řečeno jeho šedé buňky (neokortex), byly schopny obsáhnout více informací najednou a my tím byli schopni vidět oné téma v širším kontextu. To totiž vytváří následující logiku: čím širší kontext vnímáme, tím více souvislostí si uvědomujeme a tím větší máme nadhled. Čím větší máme nadhled, tím dále dohlédneme a logicky i více možností řešení pro naši situaci vidíme. A naše uvědomění si těchto možností nám dodává sebedůvěru, protože v nás probouzí energii v podobě touhy, odvahy a motivace posouvat se v životě dále.

 • ● Možná jste již slyšeli výraz „stav rozšířeného vědomí“. A taky možná, že jste se na to takto ještě nikdy nepodívali, ale všichni tento stav znáte. Pokaždé, když při různých situacích zažíváte náhlý pocit uvědomění, že vám něco najednou jakoby dojde, pospojuje se, neboli takzvané to „aha“, zažíváte tento stav zvýšení energie. Kdo viděl film „Limitless“ s Bradley Coopperem, ví přesně, o čem mluvím.

Bohužel ani ne tak vlivem okolí, jak si často myslíme, ale hlavně nedostatkem našeho vzdělání a onoho vědomého přístupu, nevědomě zacházíme s naší energií čím dál méně efektivně a tím snižujeme její vibrace. Prakticky to znamená, že ji více vydáváme, než příjímáme, což přináší dlouhodbě nerovnováhu. Tato energetická nerovnováha způsobuje, že náš mozek slábne a ztrácí vědomou kontrolu sám nad sebou. Výsledkem je, že jedeme čím dál větší část našeho času na „autopilota“ – čím dál více se necháváme řídit podvědomými automatismy našich návyků a přesvědčení, které v největší míře vznikají v ranném dětství, a ve výsledku znamenají, že si nevědomě nabíháme do situací, které bychom vědomě nikdy nepřipustili. A ve hře je potom tato logika: vznikem těchto nechtěných situací vzniká nepříjemná emoce, tedy stres, který následně negativně ovlivňuje vibrace naší energie, a tím nám oslabuje mozek, který pak nevědomě vytváří další a nové destruktivní návyky (programy).

 • ● A takto byh mohl pokračovat, ale nebudu, protože předpokládám, že pokud jste se dostali až sem a čtete tyto řádky, nebudete úplní začátečníci a máte o tomto tématu už jisté povědomí. Pro ty, kteří by chtěli více porozumět důvodům pro nutnost vědomé práce s našim podvědomými programy, doporučuji shlédnout povídání Dr. Bruce Liptona na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=8Ca1rdhkQR0

 

Vysvětlení obrázků:
Poklesem dynamické síly (energie) v organismu dochází k poklesu funkčnosti našeho mozku, což vede k menšímu počtu mozkem nabízených možností řešení naší situace – nevíme si rady (obr. vlevo). Znovuobnovením energetické hladiny dochází k rozšíření kontextu situace a tím k obnovení koncentrace na požadovaný cíl – znovu nacházíme řešení (obr. vpravo).

Zdroj: Koncept Mental Supremacy® 2015

 

2. Co je řešením tématu – hlavní cíl spolupráce

Naším cílem je hlouběji do tématu proniknout, vzdělat se a naučit se vědomě se svojí energií pracovat a systematicky v našem organismu navyšovat jak její hladinu, tak i její kvalitu.

 

3. Kdo jsou moji klienti

Především ti, kteří již pochopili, že myšlenka byla a bude před hmotou. Ti, kteří už ví, že kdo ovládá myšlenku, ovládá i hmotu.

Ti klienti, kteří na sobě chtějí pracovat. Ti, kteří si již uvědomili, že pokud chtějí změnit svět kolem sebe a skrz něj získat vnitřní naplnění, musí napřed změnit sebe sama uvnitř. Ti, kteří chtějí porozumět jak principům změny, tak si chtějí i osvojit způsoby, jak tyto změny provádět.

Mé klienty mohu principiálně rozdělit do dvou skupin:

A) Klienti, kteří mají konkrétní problém (téma), a chtějí se přes něj posunout dále.
B) Klienti, kteří naopak žádné konkrétní téma nemají, ale chtějí jej najít, a tak se posunout v životě dále.

 

4. Jak spolupráce probíhá – praktický postup

Dle požadovaného cíle (jestli se jedná o řešení aktuálního konkrétního problému (klienti A) nebo výsledkově orientovaný proces dlouhodobého rozvoje (klienti A+B)), navrhuji a provádím jak jednorázové výkony, zaměřené na konkrétní téma, tak individuální dlouhodobé rozvojové (development) programy s jasnou tématickou strukturou a předem definovaným cílem. (Zde současně vstupuji do role „podpůrné síly klienta“ při jeho cestě za svým cílem.)

*4.1. Jednorázové výkony

 • ● probíhají formou konzultace, koučinku, fyzického tréninku nebo kineziologického sezení

*4.2. Dlouhodobé development programy (DDP)

 • ● obsahem programů je kombinace teoretického vzdělání a praktických modulů na zvyšování energetiky formou koučinku, fyzických tréninků a kinezilogických sezení
 • ● setkávání probíhá v pravidelných intervalech (Možnost volby různých stupňů délky a intenzity – např. roční program, 90 minutová sezení ve frekvenci 2 až 4 krát měsíčně.)
 • ● Možnost procesní podpory, kterou využívají především vrcholoví sportovci a manažeři, kde je tlak na výsledek jejich každodenním chlebem (např. centrace před důležitým jednáním nebo zápasem, feedback a rozbor po výkonu, konzultace při procesu přijímání důležitých rozhodnutí, příprava taktiky, apod.).

**4.2.1. Tematické okruhy DDP

 • ● Self – management aneb energetika našeho organismu I. – co je to energie, odkud se bere, jak se projevuje „neezotericky“, a především jak naše energetické biopole ovlivňuje naše mentálně- volní schopnosti – myšlení a konání v návaznosti na naši výslednou každodenní efektivitu. Pochopíte, co je to mentální odolnost. Naučíte se základní principy, jak svoji energetiku systematickým tréninkem navyšovat a silněji působit na okolí pro efektivnější dosahování vlastních cílů.
 • ● Self – management aneb energetika našeho organismu II. – jaký je vztah našeho vědomí a podvědomí v závislosti na kvalitě naší energie – co je to podvědomý stres, jak tento stres vzniká a jak skrz naši podvědomou (emoční) rovinu ovlivňuje naši energetiku a tím i veškerý projev v každodennosti. Naučíte se tento podvědomý stres lépe rozpoznávat a zároveň znovu nalézat cestu, jakým způsobem můžete na sobě pracovat, aby jste se stali vůči stresu odolnější. V návaznosti na toto téma také mmj. porozumíte, co je to psychosomatika a jak vznikají nemoci, pro které často není racionální vysvětlení.
 • ● Self – management aneb energetika našeho organismu III. – energetická centrace neboli také koncentrace – co to je, jak souvisí se stavem, který se nazývá „flow“. Jak systematicky navyšovat četnost výskytu těchto vibračně vysokých stavů. Pochopíte, že koncentrace není záležitost jen naší hlavy, ale především naší energetiky a naší dovednosti ji vědomě zaměřovat. Naučíte se energetická cvičení na rychlou centraci organismu před výkonem a při náročných situacích.
 • ● People – management aneb energetika našeho okolí I. – na jakých principech probíhá energetická výměna mezi námi a okolím. Naleznete odpovědi na otázky typu: proč se v určitých situacích a s určitými lidmi nebo systémy cítíme vyčerpáni více než obvykle, jakým způsobem dochází k nevědomé výměně energie s okolím a jakou roli hrají naše rodinné vztahy nebo hrálo utváření naší osobnosti v období dětství a dospívání. Dozvíte se, jak funguje vědomá ale i nevědomá manipulace, jaké jsou její nástroje a jak s tímto tématem pracovat. Klient také porozumí principům tzv. nevědomého „energetického upírství“, naučí se ho rozpoznávat, konstruktivním způsobem řešit a celkově si tak chránit energetiku nejen svoji, ale hlavně daného vztahu.
 • ● People – management aneb energetika našeho okolí II. – timing a využívání dynamické křivky – energie se nedá zastavit, ale protože se řídí zákony přírody, dá se její směr působení předvídat, a také přeměnit. Jakmile porozumíte těmto zákonům, otevřou se vám nové možnosti k jejich využívání v rámci komunikace, přípravě taktiky, strategickému rozhodování a plánování apod. Naučíte se svoji energetiku kontrolovat a soustředit do vhodného momentu, náročné situace se postupně stanou vaší „domácí půdou“.
 • ●  System – management aneb firma jako jeden organismus – výše uvedená tematika se zacílením a praktickou aplikací v manažerských oblastech Leadership, Change Management, Talent Management a další. 

**4.2.2. Praktické dopady DDP pro manažera

Shrnul bych jednou větou: kvalitní energie a leadership jsou spojené nádoby. Dovednost vést ostatní vyžaduje přirozenou schopnost udržet si v náročných situacích nadhled a brát na vědomí jak signály okolí, tak signály své duše a těla. A to vše s vědomím si svých zkušeností, ale zároveň i vnímáním aktuálního momentu bez jakékoliv závislosti na minulých rozhodnutích. Klíčem k této rovnováze je právě vědomá práce se svoji energetikou, a to jak na mentální (vědomé) rovině, tak na rovině emoční (podvědomé), tak i na rovině tělesné.

Vysvětlím na příkladu srovnání se sportovcem
Manažer je stejně jako sportovec hodnocen za svůj výkon. Denně hraje soutěže a zápasy, jen s tím rozdílem, že se nejedná jako u sportu o zápasy oficiální a veřejné (tváří v tvář soupeři), ale spíše o zápasy skryté (věřím, že každý zkušený manažer tuší, co tím mám na mysli).

A teď si to dejme do kontextu: náročné jsou obě profese, jedna více fyzicky, druhá zase mentálně. Na konci dne oba potřebují zregenerovat, protože je čeká další „zápas“ v podobě dalšího pracovního dne.

A teď si to porovnejme: kdo pomáhá sportovci s taktikou a herními dovednostmi? No přece trenér neboli kouč. Kdo pomáha manažerovi? Nadřízený, možná také kouč.. odpovězte si sami.

A nabízí se další otázka: kdo pomáhá sportovci s jeho fyziologickou energetikou, aby měl dostatek fyzické síly provádět v praxi všechny dovednosti, které se s trenérem a koučem naučí? (Ve sportovní řeči se této oblasti říká „fyzická kondice“). Přece kondiční specialista ve spolupráci s fyzioterapeutem. A jak je to u manažera? Kdo se stará o jeho fyzickou kondici? .. tady už nacházíme první slepá místa, většinou je na toto manažer sám..

A teď klíčová otázka: kdo pomáhá sportovci s jeho komplexní energetikou, která ovlivňuje jeho volní schopnosti, úroveň motivace, mentální odolnost a celkovou sílu ustávat tlak a kráčet vpřed? Ve vrcholovém sportu už je to běžně psycholog nebo čím dál čatěji mentální kouč. A kdo tuto roli zastává u vrcholového manažera? Kdo se stará o něj, když přece výkon podává podobný, ne li vyšší než vrcholový sportovec?

Konkrétně se navýšení energie za pomocí DDP projeví manažerům takto:

 • ● zvýšením mentální odolnosti, sebejistoty a vědomého projevu
 • ● rozvojem schopnosti strategicko-taktického myšlení
 • ● efektivnější komunikací, pohotovostí a rozhodností
 • ● vyšší schopností ovlivňovat týmové i individuální porady (průběh i výsledek)
 • ● vyšší schopností vést a motivovat ostatní

**4.2.3. Praktické dopady DDP pro vrcholového sportovce

 

+ Jak pracuji s firmami 1/2?

 

Obsah sekce
1. Kde máme společné téma – proč mne firmy oslovují
2. Co je řešením tématu
3. Jaká je moje kompetence, když s firmou spolupracuji
4. Jak to prakticky provádím – forma spolupráce

 

1. Kde máme společné téma – proč mne firmy oslovují

Jednotlivec nebo firma..stejné téma, jen v širším kontextu

Na firmu se dá pohlížet v podstatě stejně jako na jednotlivce, a to jako na živý pulzující organismus, který má kromě svého těla také svůj mozek, jehož funkčním projevem je účinně nastavený směr firmy. Tento mozek ztělesňuje vedení společnosti, tým manažerů skládající se ovšem zase pouze z jednotlivců. A stejně tak jako kvalita výkonu mozku každého manažera jednotlivce odpovídá kvalitě jeho vlastní energie (o principech fungování energie jednotlivce se věnuji v předešlé otázce), odpovídá i výkon firmy kvalitě společné energie, tedy celého kolektivu manažerů.

Zamyslete se… jak asi přemýšlí a rozhoduje se manažer, který postrádá kvalitní energii? Jak se bude projevovat? Bude takový člověk přemýšlet dlouhodobě a v zájmu budoucnosti firmy? Bude hledat ta řešení, jejichž pozitivní dopad se obvykle neprojeví hned, ale on si za tím stejně půjde, protože ví, že je to tak pro firmu správné? Nebo naopak půjde po okamžitém výsledku, aby si sám svoji pozici obhájil, urval si něco pro sebe a získal si tak prostřednictvím vlastní jistoty alespoň trochu té energie zpět? Už víte, proč mnozí manažeři sklouzávají k micromanagementu, řeší operativu namísto toho, aby pohlédli do dáli? Odpovědí je chybějící energie! Tedy lépe řečeno její nízká kvalita.

A teď rozšiřme naši optiku z organismu jednotlivce na organismus firmy. Jak bude asi vypadat mozek firmy, který tvoří sice vysoce kvalifikovaní manažeři, ale stejně tak manažeři bez kvalitní energie? Jak bude fungovat firma, kde vysoká kolektivní energie chybí? V jakém duchu bude tato firma řízena? U každodenní operativy to ještě půjde, ta se dá provádět „na autopilota“, ale co u těch zásadních témat, která víc než cokoliv vyžadují vysokovibrační kolektivní konsensus, jehož značí společná rozhodnost, jasný postoj a široký záběr? Zhodnoťte sami… znáte například typy porad, kde je většina manažerů doslova „odpojených“ a jediným hmatatelným výstupem je společná shoda na termínu další porady?

Uvědomme si jedno podstatné: energie je pohyb, a to na různých rovinách… myšlenkovým pohybem vše začíná a tím fyzickým končí. Bez energie není možné dělat velké věci!

Úroveň energie rozhoduje o kvalitě manažerských procesů

Jednou mi jeden vysoce postavený manažer před mojí facilitací jejich strategické porady řekl větu: „hlavně nevzlétněme moc vysoko, to bychom neudýchali.“ Tím bylo za mě řečeno vše. Přeloženo jednoduše: „neřešme nic složitého, na to nám chybí šťáva“. Co jsem měl na to říci? Jenže ono to často ani jinak nejde. Ty opravdové vhledy a strategická rozhodnutí si doslova vyžadují vystoupat vysoko, aby se mohlo následně zaseknout hluboko. Čím výše postavený manažer, tím vyšší a širší pohled musí být schopen udržet, aby mohl co nejhlouběji proniknout do podstaty tématu. Ovšem často je na to doslova sám, protože jeho kolegové s ním toto vysokofrekvenční myšlení nevydrží a nevědomě začnou stahovat dolů jak energii jeho, tak i energii celého týmu. Praktickým výstupem jsou pak témata vyřešená jaksi „napůl“, neboli nevýsledek, nekonkrétnost a nevyjasněnost… prostě odsunuta napříště například větami typu “Každý si to přeberme po svém a do příště musíme máknout.” A metodické poučky, hodiny manažerských školení, chytré knížky a návody, nic z toho nepomáhá. Když není energie, směr firmy neudává ani tak smysl, ale aktuální potřeba jednotlivých lidí si tuto energii doplnit.

2. Co je řešením tématu
 1. ● Stejně jako ve všech dalších oblastech manažerských dovedností, jejichž rozvíjení je již bráno jako naprostá samozřejmost, tak i v této oblasti se komplexně vzdělat.
 2. ● Bez nadbytečné ezoteriky pochopit principy, jak si energii navzájem ovlivňujeme, jak ji můžeme individuálně i týmově využívat pro podporu vysokofrekvenčního myšlení, a efektivněji tak řídit firmu.
3. Jaká je moje kompetence, když s firmou spolupracuji?

Připravuji půdusjednocuji kontextvyrovnávám a zvyšuji energii. Učím manažery a jejich týmy vědomě s energií pracovat, aby mohli jasněji a rozhodněji zasahovat cíl. Tím cílem je dosažení společného konsensu za méně času a vydaných sil. Aby při poradách, v kancelářích a v celé firmě bylo dostatek dynamiky, aby všichni chápali dané téma stejně a nepromítali do firemních rozhodnutí svá ega, přesvědčení a osobní dramata, jenž stahují tuto týmovou energii dolů. Aby co nejvíce manažerů bylo ve svém projevu vědomých, aby pojem „energie“ dostal své jasné a transparentní místo. Aby firma následně co nejméně potřebovala externí konzultanty, jako jsem já, protože si manažeři umí se svou energetikou pomoci sami.

4. Jak to prakticky provádím – forma spolupráce

Konzultuji, koučuji, přednáším, školím, moderuji porady, provádím na toto téma vzdělávací teambuildingy, ale především „instaluji“ do firem za tímto účelem vytvořený univerzální nástroj MasterKeyLOC® , který firmám umožňuje v této oblasti získat vlastní autonomii.

+ Jak pracuji s firmami 2/2 – MasterKeyLOC®

Obsah sekce
1. Co to je MasterKeyLOC®?
*1.1  Vysvětlení podstaty MasterKeyLOC® přeneseným významem

 

Co je to MasterKeyLOC®

MasterKeyLOC® je mou osobou vytvořená ucelená univerzální platforma na sebe navazujících a do sebe propojených informací z oblasti kvantové mechaniky a energetické psychologie (tedy z disciplín, zabývajících se onou „jemno-hmotou“) a z nich vytvořených principů a logik, které ve své praktické formě přináší nové možnosti řízení vnitrofiremních procesů a tvoří tak univerzální manažerský nástroj pro efektivní řízení týmů / systémů / firem.

Vysvětlení podstaty MasterKeyLOC® přeneseným významem
  • ● Vysvětleno jazykem IT, jedná se o software, kde hardwarem nejsou PC, ale mozky a intelekt manažerů.  Jde o proces „instalace“ nastavení neboli určitého „set upu”, který garantuje určitou šíři vědomí („rozhraní“ myšlení) manažera. Tím vzniká i jistý předpoklad, že manažer dokáže déle udržet vysoko-frekvenční fungování pod tlakem výsledkově orientovaného prostředí.
  • ● Vysvětleno slovy levo-hemisférově uvažujícího pragmatika, BMKey je komunikační nástroj, neboli určitý jazyk souvislostí, jehož ovládnutí zajistí, že se manažeři přestanou orientovat pouze na to, na co se dá fyzicky šáhnout (fakta, čísla a argumenty), ale začnou zcela vědomě brát v úvahu i nuance ležící implicitně mezi řádky, tedy energii a její zákonitosti. Tím rozšíří a sjednotí kontext svého uvědomění a následného způsobu komunikace na další členy týmu. Budou podstatně více systematicky kontrolovat energetiku jak svého organismu, tak i organismu svého týmu a celé firmy.

 

+ Více o mých metodách

Společným jmenovatelem pro všechny mé přístupy je pojem energie a její praktický projev, který se odráží především v naší schopnosti rovnoměrně a naplno zapojit obě hemisféry našeho mozku a získat tím následně přístup k širším vhledům našeho vědomí pro vyšší šanci k nalezení optimálního řešení. Za tímto účelem (zvýšení hladiny energie a docílení dynamizace buněk jednotlivých částí neokortexu) kombinuji jak metody z oblasti specializované kineziologie a mentálně-dynamického koučinku Mental Supremacy®, tak i další metodické prvky alternativnějšího charakteru (rodinné konstelace apod.).

Proč používám často i metody spojené se sportovním pohybem?

Abych s vámi mohl pracovat ať už individuálně, nebo v týmu, musím vás vybavit vzděláním, které není  úplně obvyklé. Je to vzdělání o tom, jak funguje energie v našem organismu a jak si její hladinu navzájem mezi sebou ovlivňujeme.

Vzhledem k tomu, že mnoho z vás klientů jste se s tématem „energie“ setkali jen okrajově nebo i vůbec, vytvářím názorné situace, abyste si energii mohli skutečně doslova „ošahat“ a zažít na vlastní kůži.

Jedna z cest, jak to mohu udělat “neezotericky” a navíc i příjemným způsobem, vede přes dynamiku sportovního pohybu. Ovšem ne přes samotné sportování, ale přes “specifické” pochopení jeho dynamické složky. Jak jinak můžete energii poznat a pochopit přirozeněji a “pozemštěji”, než ji doslova fyzicky prožít v podobě ideálně načasovaného pohybu, úderu nebo přihrávky, kdy se okamžitě můžete přesvědčit o dopadu vaší činnosti na okolí? Potřebujete k tomu jediné: vědět, jak a kam se dívat.

Můžete namítat, že ač se sportem neživíte, sportujete denně, a tyto stavy dobře znáte. Pokud ano, tím lépe. Máme na čem stavět. Já vám navíc k tomu odkryji způsob, jak porozuměním zákonů sportovního pohybu můžete snížit svůj energetický výdej a to například v komunikaci s osobním nebo obchodním partnerem, při vedení porad a obchodních jednání, při tvorbě obchodní strategie nebo jiných nejen manažerských dovedností.

 

Proč při svých výkonech držím často v ruce meč?

Meč nás od pradávna provázel (především muže) jako nástroj k ochraně našeho práva na život. Každý byl zodpovědný sám za sebe. Když přišlo ohrožení, nebyl čas na omluvy, že nám něco nejde, že něco neumíme nebo že zrovna nejsme připraveni. Pokud jsme neutekli, museli jsme se postavit soupeři – a stejně tak i své existenci – čelem, ať přicházel odkudkoliv a kdykoliv. Jinak jsme přišli o hlavu. Nebyl prostor pro alibi!

V dnešní vyspělé sociálně odpovědné době se už nemusíme tolik spoléhat na vlastní síly v podobě našich dovedností. Máme ten komfort, že se můžeme schovávat za organizační a právní struktury, stejně tak se opírat o sociální, navigační a jiné pomocné systémy dnešní doby, které nám doslova „kryjí záda“ před přímou konfrontací s realitou, jejiž projevem je každodenní neefektivita.

Když uchopíme meč, a to i ten plastový, a necháme jej promluvit svým jazykem, pochopíme, že hodnoty jako jsou odvaha, rozhodnost a přímost mohou být stejně jako před lety projeveny i v dnešní době.

Kontakt

 

office@radimvaligura.com

+420 702 038 107

 

Kde mě najdete:

Kancelář Praha
Belgická 196/38, 120 00 Praha
Kancelář Brno
Trávníky 41, 602 00 Brno
Právní subjekty, pod kterými vystupuji:
VALIGURA Consulting & Management s.r.o.
Belgická 196/38, 120 00 Praha
ičo: 06855474
OPTION SIGMA s.r.o.
Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno
ičo: 29368511
mapa Prahamapa Brno